Ban FAQ 2

FAQ

Veelgestelde vragen

Antwoorden

Kopen in Spanje

WAAROM ZOU IK IN SPANJE MOETEN KOPEN ?

Er zijn verschillende troeven die ervoor zorgen dat Spanje het land bij uitstek is om te investeren. Zowel als woonplaats voor uw pensioen of vakantieparadijs. Zonder enige twijfel zijn dit enkele van de vele troeven :

 • Het klimaat: de zachte winters in het zuiden
 • De gemakkelijke bereikbaarheid: de talrijke goedkope vluchten vanuit België;
 • En een ongeëvenaarde levenskwaliteit: Spanje wordt heel het jaar door bezocht, en de kosten van het levensonderhoud liggen onder het Europees gemiddelde.

Voeg hierbij een vastgoedmarkt die op het vlak van prijs met bijna 10 jaar achteruit is gegaan met prijzen die soms 50 % van de oorspronkelijke prijzen bedragen. Deze argumenten vormen de perfecte conslusie om te stellen dat kopen in Spanje op middellange termijn een risicoloze inverstering is. Vooral de Costa Blanca en de Costa del Sol zijn door deze prijsverlagingen getroffen aangezien men overvloedig aan het bouwen was op het moment dat de zeepbel uitéén barstte.

Of het nu enerzijds gaat om de grote kapitaalkrachtigen der aarde zoals PAULSON of BILL GATES, of anderzijds de talrijke beleggingsfondsen of de particulieren, Spanje is op dit moment bij uitstek het gegeerde land. Dus waarom niet in hun voetsporen stappen ?

WAAROM ZOU IK VOOR ZAPINVEST MOETEN KIEZEN ?

Ons sterkste punt is onze persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij uw aankoop, gedurende het hele traject. Van bij het inwinnen van inlichtingen tot de ondertekening bij een notaris (Franstalig & Nederlandstalig).  

Zapinvest is de enige Belgische groep die de 3 segmenten van de lokale markt perfect beheerst, namelijk : de nieuwbouw, de bankinbeslagnames en de wederverkopen. Dit stelt de kandidaat kopers in staat om te ontdekken , en dus talrijke panden te vergelijken.

Al onze medewerkers spreken vlot Spaans. Dit vergemakkelijkt de onderhandelingen en dit vermijdt eveneens de tussenkomst van tussenpersonen in Spanje.

Onze dienstverlening strekt zich verder dan alleen de begeleiding en ondersteuning bij de aankoop. Dankzij onze kantoren ter plaatse, beschikken wij over een professioneel team die een uitmuntende dienstverlening na verkoop verzekert. U wenst uw woonst op te frissen of opnieuw te schilderen ? U wenst een apparaat te vervangen, uw appartement in te richten of een schotelantenne te installeren ? Geen enkel probleem, ons team bezorgt u een offerte en kan u de opvolging van de werken verzekeren.

Wij hebben eveneens een verhuurwebsite ontwikkeld om uw investering maximaal te laten renderen.

UW NAAM IS ZAPINVEST, MAAR IK WENS NIET TE INVESTEREN, IK ZOU GEWOONWEG NAAR SPANJE WILLEN VERHUIZEN. KAN U MIJ DAAR OOK BIJ HELPEN ?

Natuurlijk ! Zapinvest zorgt voor alle typen klanten. Zowel voor de jonge gepensioneerde die ernaar verlangt de zon op te zoeken als voor de investeerder die ernaar verlangt te investeren in een pand met een zekere winstgevendheid. Dit is ook één van onze troeven : onze beheersing van de vastgoedmarkt versterkt onze veelzijdigheid. Onze Belgische medewerkers die in Spanje vertoeven, kunnen eveneens met u hun ervaringen als expat delen.

WAT IS HET BESTE MOMENT OM IN SPANJE TE KOPEN ?

2015 is waarschijnlijk het beste moment om in Spanje te kopen. Inderdaad, zowel de gespecialiseerde vakbladen, als de economen, zijn het er over eens dat 2015 het begin is van het economisch herstel van het land. De vraag is opnieuw meer in overeenstemming met het aanbod, en het aanbod aan panden in de populaire regio’s daalt van maand tot maand. Het herstel van deze activiteit begon in 2014. Wat de prijzen betreft, zien we een opwaartse tendens voor bepaalde regio’s en bepaalde woningtypen.

Projectontwikkelaars en beleggingsfondsen staan weer aan het roer, vooral na de aankoop van een groot aantal portefeuilles van eigendommen die in het bezit waren van de banken. Maar eveneens de hervatting van de ‘slimme’ bouw van de projectontwikkelaars (hoewel sommige regio’s, zoals onder meer de Costa Blanca, reeds ¾ van het jaar al een duizelingwekkende ontwikkeling van nieuwe projecten kent).

Als men eveneens rekening houdt met de lage rente bij een lening, dan begrijpt men beter waarom 2015 / 2016 gunstige jaren zullen zijn voor degenen die de sprong nog niet hebben gedaan …

WELKE ZIJN DE VOORUITZICHTEN VOOR DE SPAANSE VASTGOEDMARKT VOOR DE KOMENDE JAREN ?

We zien een stabilisatie van de vastgoedmarkt in de Costa Blanca en de Costa del Sol. Er is nog de mogelijkheid om gunstige koopjes te doen, hoewel het duidelijk is dat de voorraad aan panden aan de kust maandelijks daalt.

De belastingheffing

WELKE ZIJN DE BELASTINGEN OP MIJN EIGENDOM INDIEN IK NIET GEDOMICILIEERD BEN IN SPANJE?

Er bestaan verschillende types van belastingen aan dewelke u onderworpen zult zijn als eigenaar zijnde in Spanje:

 • De onroerende voorheffing: tussen 400 en 800 € / jaar, afhankelijk van het type woonst
 • De belasting voor niet-verblijfhouders: Spanje heft een belasting op inkomsten uit tweede verblijven genaamd "impuesto sobre la Renta de los No. residentes". U bent onderworpen aan deze belasting zowel in het geval dat u uw tweede verblijf verhuurt, maar ook indien u uw tweede verblijf niet verhuurt. Het tarief bedraagt 24,75% ten opzichte van 1,1% van de kadastrale waarde van het onroerend goed.
 • De belasting op de meerwaarde voor niet-verblijfhouders ligt vast en bedraagt 19 %. « Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana » : lokale belasting op de waardering van de waarde van de grond bij het kopen van een woning van een niet-verblijfhouder. Het bedrag is afhankelijk van de kadastrale waarde van de grond, de periode waarin de voormalige eigenaar de grond bezat, en eveneens van de gemeente.
 • Let op : men is verplicht om de fictieve huurinkomsten aan te geven, verminderd met een forfait van 40 % van de kosten, in uw belastingaangifte in België ( welke wel of niet een invloed kan hebben op uw belastingschijf).

ZAL IK EEN BELASTINGAANGIFTE ONTVANGEN OM IN TE VULLEN INDIEN IK NIET GEDOMICILIEERD BEN IN SPANJE?

Nee, maar u moet toch spontaan een verklaring indienen na uw aankoop ! Inderdaad, men is verplicht om te voldoen aan de belastingen voor niet-inwoners, waarbij de aangifte spontaan gebeurt. Vergeet dus niet om aangifte te doen.

ZAL IK MIJN BELASTINGEN IN BELGIE MOETEN BETALEN INDIEN IK IN SPANJE GEDOMICILIEERD BEN?

Nee, als je ervoor kiest om uw fiscale domicilie in Spanje te laten vaststellen, dan zult u een belastingaangifte in Spanje moeten indienen. Daarnaast hebben de twee landen een overeenkomst getekend wat betreft de dubbele belastingheffing, dus zal u in België geen belasting moeten betalen voor het desbetreffende pand.

INDIEN IK MIJN PENSIOEN IN SPANJE WIL ONTVANGEN, WAAR MOET IK DAN MIJN BEDRIJFSVOORHEFFING BETALEN?

U zult uw bedrijfsbelasting in Spanje betalen. Deze optie is in uw voordeel, aangezien de bedrijfsvoorheffing in Spanje lager ligt. U in Spanje laten domiciliëren zal u een fiscaal voordeel opbrengen.

HOE MOET IK HET REELE INKOMEN VAN MIJN 2DE VERBLIJF AANGEVEN ?

Er zijn 2 mogelijkheden:

 • U VERHUURT UW PAND: in dit geval, vermeld u in uw belastingaangifte uw bruto huurinkomsten van uw pand na aftrek van de buitenlandse belasting met betrekking tot die inkomsten.
 • U VERHUURT UW PAND NIET: dus vermeldt u in uw belastingaangifte de bruto huurwaarde na aftrek van de buitenlandse belastingen met betrekking tot dit pand. Ter uwer info, de bruto huurwaarde van het gebouw is gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse bruto huur die u zou hebben ontvangen indien u de woning zou hebben verhuurd.

In beide gevallen wordt het bedrag automatisch opgenomen in de inkomsten basis, dit is 60% van de bruto huurwaarde, en 90% voor panden die nog niet gebouwd zijn. Deze inkomsten zijn volledig vrijgesteld van belasting in België, maar door het ‘progressieve tarieven’ mechanisme, kan het een lichte verhoging van de belastingdruk teweeg brengen op de andere inkomsten van Belgische oorsprong.

IK BEN GETROUWD: HOE MOET IK DE SPLITSING VAN DE INKOMSTEN VAN ONS 2DE VERBLIJF AANGEVEN?

Als het pand door een echtpaar is aangekocht zonder vermelding van een bepaald aandeel in de aankoopakte, ongeacht het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten, zal het aan te geven bedrag de helft zijn voor elk der echtgenoten.

Indien de aankoopakte een specifiek aandeel vermeld voor elk der echtgenoten, dan zal deze verdeelsleutel gebruikt worden om de respectieve bedragen te berekenen die elk één van de echtgenoten afzonderlijk dient aan te geven.

IN WELK DEEL VAN MIJN BELASINGAANGITE MOET IK MIJN INKOMSTEN UIT ONROEREND GOED INVULLEN ?

Voor een pand gelegen in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft ondertekend, wat het geval is met Spanje, dan moet u de bruto huurinkomsten / huurwaarde vermelden:

 • In het vak 1130/2130 voor een gebouw
 • In het vak 1131/2131 voor een grond

 

HOEVEEL BEDRAGEN DE AANKOOPKOSTEN IN SPANJE?

 

Nieuwbouw

+/- 14% van de verkoopprijs

Wederverkoop

Tussen 12% en 14% van de verkoopprijs

 
10% BTW
Costa del Sol: 8% transfer taks Costa Blanca: 10% transfer taks

1,5% registratierechten

1,21% kosten advocaat TVAC (min. 1.200€)

Bijkomende kosten (notaris, register, fiscale zegels, ..)

 

Te ondernemen stappen : voor de aankoop

IK ZOU GRAAG EEN WONING KOPEN IN SPANJE, HOE GAAT U MIJ BEGELEIDEN IN DEZE ONDERNEMING ?

A) In Belgiëp>

 • Het eerste contact met Zapinvest: we zullen een afspraak maken in één van onze kantoren, bij u thuis of op één van onze vele infoavonden in België (zie kalender). We zullen samen met u uw doelstellingen bekijken: wilt u uw pand laten renderen, naar Spanje verhuizen of het gebruiken als 2de verblijf? Welke regio verkiest u afhankelijk van het reliëf, het type pand dat u kiest?
 • Wij organiseren samen met u uw verplaatsing naar Spanje: de voorbereiding van uw reis (vluchten, hotels, transport, …). Wij adviseren u verschillende hotels in het door u gekozen gebied.
 • Het is eveneens mogelijk om een appartement te huren van een Belgisch landgenoot die al vertrouwd is met Zapinvest.

B) In Spanje

 • Wij begeleiden u vanuit België, of u wordt ter plaatse onthaald door één van onze Belgische medewerkers. Afspraak in het Zapinvest kantoor in Spanje voor de bevestiging van het bezoek programma. Een medewerker van Zapinvest vergezelt u in het gepersonaliseerd bezichtigen van panden, en wij laten u eveneens de regio ontdekken (vind onze “tips voor restaurants, bezienswaardigheden ... "op onze website).

MOET IK EEN LENING AFSLUITEN IN BELGIE OF IN SPANJE ?

Alles hangt af van uw persoonlijke situatie. Zapinvest kan u op een objectieve manier adviseren bij uw onderneming: de keuze om een Belgische of Spaanse lening af te sluiten, is afhankelijk van de situatie en van de doelstelling van elk afzonderlijk. In functie van verschillende factoren, zal Zapinvest u in contact brengen met de meest competitieve banken op de bankmarkt.

Lening in België

Lening in Spanje


In waarborg name in BelgiÎ / Pand vrij van hypotheek
Waarborg / Hypotheek op het pand in Spanje

Oprichtingskosten hoger
Oprichtingskosten minder hoog

100% financiering mogelijk
70% maximum financiering of 100% in sommige gevallen

Vaste rente
Licht variabele rente

Mogelijkheid tot het aanwenden van de groepsverzekering als waarborg (einde looptijd op 65 jaar)
 

Voorzichtigheid is echter geboden: een Belgische bank kan een hypothecaire lening aanbieden voor de aankoop van onroerend goed in het buitenland, mits de enige voorwaarde dat zij zich veilig kan stellen op Belgische bodem (hypotheek op een bestaand pand in BelgiÎ, groepsverzekering,...)

 

IS DE AANKOOP IN SPANJE BEVEILIGD ?

Als u beroep doet op Zapinvest, ja. Ons team zal u in contact brengen met een kantoor van Franstalige advocaten, die zullen zorgen voor een beveiligde transactie zodat uw aankoop in alle rust kan verlopen.

Het is werkelijk een heel complexe markt. Verschillend van regio tot regio. Zo dient u bijvoorbeeld te weten dat in Spanje, de advocaat onderzoekt of het pand vrij is van hypotheek of van bepaalde kosten, en niet de notaris zoals in BelgiÎ. Om de aktes te verlijden is het wel noodzakelijk om bij de notaris langs te gaan.

Zapinvest opent u de ogen om mogelijke fouten te vermijden ... Enkel de perfecte beheersing van de vastgoedmarkt maakt het ons team mogelijk om die unieke parel op te sporen !

ZIJN SCHULDEN OVERDRAAGBAAR OP PERSONEN OF PANDEN IN SPANJE ?

De belangrijkste informatie die u dient te weten voor de aankoop van een pand in Spanje, is dat alle schulden van de eigendom, inbegrepen de hypotheken, de lokale belastingen en de gemeenschapskosten, gebonden blijven aan de eigendom. Daarom is het van levensbelang dat de nieuwe koper vanaf de aankoop zich vrijwaart van alle mogelijke schulden die nog gebonden zijn met het pand. Het is daarom eveneens van essentieel belang om de financiÎle situatie van het pand samen met Zapinvest te onderzoeken. Bij Zapinvest wordt deze controle automatisch uitgevoerd door het advocatenkantoor, bij de ondertekening van het voorlopig koopcontract (koopovereenkomst), en enkele dagen voor het ondertekenen van het definitieve koopcontract.

MOET IK SCHRIK HEBBEN DAT MIJN PAND ZICH IN EEN "SPOOKDORP" BEVINDT ?

Niet als je met Zapinvest koopt. De problematiek van de verlaten dorpen was ÈÈn van de gevolgen van de Spaanse crisis. Door gebrek aan liquide middelen zijn sommige projectontwikkelaars failliet gegaan. Echter, Zapinvest garandeert u een optimale kwaliteit en veiligheid. Aangezien wij zowel met gerenommeerde projectontwikkelaars als met gerenommeerde banken werken.

Stappenplan : op het moment van de aankoop

IK HEB HET PAND GEVONDEN DAT IK WIL KOPEN, OP WELKE MANIER GAAN JULLIE MIJ BEGELEIDEN IN MIJN ONDERNEMING ?

Eens het pand gevonden :

 • Brengen u in contact met een franstalig advocatenkantoor om al uw praktische vragen en vragen over nalatenschap,... te beantwoorden.
 • Wij maken een afspraak met een verantwoordelijke voor het verhuurbeheer indien nodig
 • Wij maken een afspraak met een verantwoordelijke van de dienst naverkoop om de nodige veranderingen te bepalen die u zou willen aanbrengen in uw nieuwe aankoop (diverse voorzieningen, meubilair, renovatiewerken, binnenhuisinrichting, ...) indien nodig

HOE ZIJN DE AANKOOPTERMIJNEN IN SPANJE ?

Het bijzondere is, dat er in Spanje geen wettelijke of fiscale termijn is zoals in België (vier maanden na de dag van ondertekening van de verkoopovereenkomst). De termijn is contractueel en wordt bepaald door een akkoord tussen de partijen. De termijn in Spanje is dus aanzienlijk korter dan in België.

In de praktijk, variëren de termijnen vaak tussen 1 en 2 maanden vanaf de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst. Het is trouwens heel ingewikkeld om met de verkoper te onderhandelen om een langere termijn te verkrijgen.

De stedelijke en/of fiscale onderzoeken i.v.m. het pand, kan al op een paar dagen gedaan worden door het advocatenkantoor. Dit verklaart waarom de termijnen zo kort zijn.

Anderzijds, de termijn hangt eveneens af van het type aankoop.

Ook al hebben de banken de neiging rigide en zeer korte termijnen toe te passen, echter de projectontwikkelaars zijn over het algemeen eerder bereid om redelijke termijnen te aanvaarden.

HOEVEEL KOSTEN ZAL IK MOETEN BETALEN OP HET MOMENT VAN DE AANKOOP ?

 

Nieuwbouw

+/- 14% van de verkoopprijs

Wederverkoop

Tussen 12% en 14% van de verkoopprijs


10% BTW
Costa del Sol: 8% overdrachtsbelasting Costa Blanca: 10% overdrachtsbelasting

1,5 % registratierechten

1,21% advocaatkosten TVAC (min. 1.200€)

Bijkomende kosten (notaris, register, fiscale zegels, ...)

 

HOEVEEL ZAL IK MOETEN BETALEN AAN VASTE KOSTEN (LASTEN, VERZEKERING, BELASTINGEN, ...) ?

U moet rekenen op een budget gaande van 1500 € tot 2500 € aan jaarlijkse vaste kosten voor een appartement met 2 slaapkamers.
 
Hierbij inbegrepen zijn :

 • Gemeenschappelijke kosten: is afhankelijk van de residentie, de infrastructuur en de diensten inbegrepen in de mede-eigendom: zwembad(en), lift(en), bewaker(s), tuin(en), … Gebaseerd op een appartement met 2 slaapkamers schommelen de kosten over het algemeen tussen de 30 en 140€/maand.
 • Brandverzekering / burgelijke aansprakelijkheid: u mag rekenen op ongeveer 200€/jaar.
 • Gemeentebelasting: openbare verlichting, ophalen huisvuil, … Tussen de 100 en 120€/jaar.
 • Onroerende voorheffing: schommelt tussen de 400 € en 800 € / jaar, afhankelijk van de type woning.
 • Belasting voor niet-ingezetenen: belasting op de fictieve huurinkomsten die als volgt berekend wordt 24,75% van de 1,1% van de kadastrale waarde van het pand. Voorbeeld: indien de kadastrale waarde 100.000 € bedraagt, dan zal de belasting als volgt zijn 24.75% van de 1,1% van 100 000 € = 272,25€

INDIEN IK EEN PAND WIL KOPEN IN SPANJE ?

 1. Het koopcontract (de aankoopreservatie): La Reserva / La Oferta
 2. De verkoopcompromis : El Contrato Privado de Compraventa
 3. De authentieke akte : La Escritura
 • La Reserva / La Oferta:

Bij ondertekening van het koopcontract wordt er een voorschot betaald in afwachting van de ondertekening van het compromis.
Dit voorschot wordt gewoonlijk op de derden rekening van de Spaanse advocaat gestort. Het voorschot bedraagt gewoonlijk tussen de 3.000 en 6.000€. In geval van annulatie van uwentwege, is het gestorte bedrag verhaalbaar mits het op rekening van de advocaat staat.

 • El Contrato Privado de Compraventa :

IDit is een privé-overeenkomst ondertekend door beide partijen. Natuurlijk is de ondertekening van dit document ondergeschikt aan de ondertekening van de publieke akte in de aanwezigheid van een notaris.
Door deze akte, engageert u zich om een publieke akte te ondertekenen binnen een vastgestelde termijn, in de aanwezigheid van een notaris.
Bij het niet respecteren van uw verplichtingen, zult u uw voorschot verliezen. Afhankelijk van de afgesproken termijnen en voorwaarden, is het mogelijk dat men u een tweede voorschot vraagt.

 • La Escritura :

De authentieke verkoopakte (Escritura Pública de La Compraventa) is een publiek document ondertekend in de aanwezigheid van een notaris. In deze akte, zullen beide partijen in het bijzijn van de notaris hun wil tot het kopen en verkopen, en de afgesproken voorwaarden uiten. De notaris zal deze verklaringen valideren en hij zal de materialiteit van de verkoop door middel van diverse controles (legitimiteit van de verkoper, de betaling van belastingen, faillissementen, eventuele schulden, erfdienstbaarheden, enz.). Bij deze handeling, kunnen de partijen zich laten vertegenwoordigen: bij Zapinvest, maken wij er een punt van dat onze klanten steeds vergezeld worden van een advocaat. Op het moment van de Escritura zal de sleutel overhandigd worden aan de koper tegen betaling van het openstaande saldo met een gecertifieerde Spaanse bankcheque.

Opgelet: in de praktijk, verricht de notaris zelden de nodige stappen om de trasactie te beveiligen, vandaar dat het van levensbelang is om samen te werken met een advocatenkantoor die zich belast met het veilig stellen van de transactie. De advocaat zal nagaan of het pand vrij is van lasten en hypotheken, en het juist gelegen is wat betreft de stedenbouwkundige normen.

KAN IK BESLISSEN EENS IN BELGIE ?

Zeker. Bovendien, is het mogelijk de nodige stappen te zetten vanuit België, maar dit vraagt niettemin meer tijd (het zal in dit geval nodig zich met Zapinvest zich ervan te verzekeren dat de verkoper van het pand een redelijke termijn toestaat).

In dit specifiek geval, zal het volgende nodig zijn

 1. Ofwel door een volmacht te geven aan het Spaanse advocatenkantoor door langs te gaan bij een Belgische notaris en vervolgens langs te gaan bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de volmacht te laten legaliseren.
 2. SOfwel door contact op te nemen met het Spaanse consulaat in Brussel om dezelfde volmacht te formaliseren en/of een NIE (numéro d’identification d’étranger) te bekomen, ten laatste verplicht voor het verlijden van de akten. Het is de minst kostelijke en de gemakkelijkste oplossing.

WELKE ZIJN DE VERPLICHTE FORMALITEITEN DIE IK MOET NAKOMEN VOORALEER IK EEN PAND KOOP IN SPANJE ?

U moet :

 • U laten vertegenwoordigen of laten begeleiden door een gespecialiseerd advocatenkantoor.
 • Een NIE nummer (numéro d’identification d’étranger) bekomen. Het advocatenkantoor doet hiervoor het nodige indien u het vraagt wanneer u ter plaatse bent. Indien dit niet het geval is, moet u aanvraag indienen bij het Spaanse Consulaat in Brussel.
 • Een zichtrekening openen in Spanje, ideaal om dit te doen wanneer u ter plaatse bent.
 • Indien u gehuwd bent onder het stelsel van scheiding van goederen, een beëdigde vertaling van uw huwelijkscontract laten maken.
 • Hou een overzicht op uw krediet in België of in Spanje en wees ervan verzekert dat de termijnen worden nageleefd, in samenspraak met het Zapinvest team en het advocatenkantoor.

OM WELKE REDENEN MOET IK MIJ TOT EEN ADVOCATENKANTOOR WENDEN, EN NIET ENKEL BIJ EEN NOTARIS ?

In Spanje, heeft de notaris niet dezelfde bevoegdheden/taken als in België, inderdaad, deze houdt zich enkel bezig enerzijds met het nakijken van de identiteiten en anderzijds met het verlijden van de aktes. Daarom is het van levensbelang om samen te werken met een advocatenkantoor die zich belast met het veilig stellen van de transactie. De advocaat zal nagaan of het pand vrij is van lasten en van hypotheken, maar eveneens zal hij nagaan of het pand beantwoord aan de stedenbouwkundige normen. Hij beschermt u vooral juridisch dankzij zijn burgerlijke verantwoordelijkheid (een verzekering die zijn handelen dekt)

Zijn precieze functie:

 • Het veilig stellen van de transactie
 • Het controleren van de stedelijke documenten
 • Het controleren van de 10-jarige garantie
 • Controleren of het pand vrij is van hypotheken en van alle eventuele schulden (schulden van mede-eigenaar, hypothecaire schulden, belastingschulden, ...)
 • Administratieve stappen (openen van een rekening,het bekomen van NIE nummer, betaling van taksen en belastingen, wijzigingen bij het kadaster met betrekking tot de datum van de akte, ondertekening van verschillende aankoop documenten, verkoopcompromis, afspraak met de notaris)
 • Na de akte, de aansluiting van de water- en elektriciteitsmeters
 • Zonder enig supplement bij zijn honorarium, de meeste klanten geven een volmacht aan het advocatenkantoor om de verschillende stappen te zetten. De zelfde volmacht kan eveneens gebruikt worden voor het verlijden van de aktes voor degenen die het wensen.

Wonen in Spanje

KAN IK MIJN PENSIOEN IN SPANJE INNEN ?

Ja, wanneer u in het buitenland woont, blijft de uitbetaling van uw Belgisch pensioen gelden. Het is eveneens mogelijk om uw pensioen te laten storten op uw Spaanse zichtrekening via de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen).

Het voordeel van deze stap, is dat er geen enkele professionele bedrijfsvoorheffing zal afgehouden worden in België op het bedrag van uw pensioen. Dit zal afgehouden worden in Spanje. Deze optie is zeer voordelig, aangezien de bedrijfsvoorheffing in Spanje minder hoog is : u in Spanje laten domiciliëren zal dus een fiscaal

Opgelet, als uw pensioen gestort wordt op een Belgische rekening, kan u eveneens vragen de Spaanse onroerende voorheffing te betalen: hiervoor hebt u een bewijs nodig dat uw fiscale domicilie wel degelijk in Spanje is.

WELKE BELASTINGEN ZAL IK MOETEN BETALEN OP MIJN EIGENDOM ?

Er bestaan meerdere types belastingen aan dewelke u zal onderworpen worden, als eigenaar zijnde in Spanje:

•    De onroerende voorheffing : tussen 400 en 800€ / jaar naargelang uw pand
•    Belasting voor de niet-ingezetenen: Spanje heft een belasting op de inkomsten van een 2de verblijf genaamd « impuesto sobre la renta de los no residentes ». U bent onderworpen aan deze belasting zowel in het geval dat u uw 2de verblijf verhuurt of niet. De heffing bedraagt 24,75% van de 1,1% van de kadastrale waarde van het pand.
•    Belasting op de meerwaarde wordt vastgesteld voor niet-ingezetenen en bedraagt 19%. « Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana » : lokale belasting op de meerwaarde van een perceel indien u een pand koopt van een niet-ingezetene. Het bedrag hangt af van de kadastrale waarde van het perceel, van de periode gedurende dewelke de eigenaar het perceel bezat, en eveneens afhankelijk van de gemeente.

WELKE STAPPEN MOET IK ONDERNEMEN VOOR EEN DOMICILIE IN SPANJE ?

U moet een registratie nummer voor buitenlanders bekomen (NIE). In het kader van een residentie in Spanje moet het NIE uitsluitend aangevraagd worden bij het Nationaal Politie Commisariaat in Spanje op de plaats van de gekozen residentie. Opgelet, het NIE van ingezetenen en niet-ingezetenen is niet hetzelfde: de nodige stappen voor het bekomen van het laatste kan bekomen worden bij het Generaal Consulaat van Spanje in Brussel (85-87 rue Ducale, 1000 Bruxelles) terwijl de eerste enkel bekomen kan worden in Spanje zelf.

Klik hiervoor meer informatie

WELKE ZIJN DE MODALITEITEN VOOR HET OPENEN VAN EEN ZICHTREKENING IN SPANJE ?

Een zichtrekening openen in Spanje is helemaal gratis, u moet enkel de bankier ontmoeten en uw identiteits papieren voorzien alsook een bewijs van domicilie. Er is geen enkele borgsom vereist.

Wij kunnen, indien u het wenst, als tussenpersoon fungeren tussen u en de bank voor de adminstratieve stappen.

INDIEN IK NIET GEDOMICILEERD BEN IN SPANJE, MOET IK DAN EEN SPAANSE BELASTINGAANGIFTE DOEN ?

Nee, u moet in Spanje gedomicileerd zijn om een Spaanse belastingsaangifte te doen.

Bovendien hebben beiden landen de conventie de dubbele belasing getekend, er is geen belasting te betalen in België voor het pand in kwestie.

HOE KAN IK IN SPANJE EEN ZIEKENFONDS CONTACTEREN ?

Alvorens België te verlaten, dient u aan uw ziekenfonds te vragen het formulier E121/S1 in te vullen, zodat u beroep kunt doen op de Spaanse medische zorgen. Opgelet : dit formulier staat op naam, elke aanvrager moet zijn eigen formulier hebben.

Begeef u met het formulier E121/S1 op het departement van Convenios Internacionales de l’Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) die het tweede luik van het document zal invullen. De nodige stappen voor uw sociale zekerheid zullen op deze manier vervuld zijn.

Het is eveneens mogelijk om beroep te doen op een betalende ziekenfonds die de nodige medische verzorgingen thuis verzekerd. Zapinvest kan u natuurlijk met deze in contact brengen.

Tenslotte, weet dat indien u in Spanje gedomicilieerd bent en u de nodige stappen zet om uw ziekte- en invaliditeitsverzekering eveneens in Spanje in orde te brengen. U zult dan vrijgesteld worden van uw bijdrage voor uw Ziekte en invaliditeits verzekering en eveneens van uw solidariteitsbijdrage in België.

WELKE VERZEKERINGEN MOET IK AFSLUITEN WANNEER IK IN SPANJE GA WONEN ?

Een autoverzekering, Burgelijke aansprakelijkheid voor de auto, is verplicht om gedekt te zijn bij een mogelijk ongeval.

Een multi-risk woonverzekering, alsook een ziekteverzekering is sterk aangeraden.

WELKE STAPPEN MOET IK ONDERNEMEN OM MIJN AUTO IN SPANJE IN TE SCHRIJVEN ? HOEVEEL KOST DIT ?

Om uw auto in te schrijven, dient u zich aan te bieden bij de volgende instantie 'la Jefatura provincial del trafico' op de plaats waar u woont. Een autotaks van min of meer 85 € (voor een middelmatige auto) per jaar zal toegepast worden.

Mijn pand verhuren

KAN IK EEN APPARTEMENT OF EEN HUIS KOPEN MET HET OOG TOT HET VERHUREN ?

Natuurlijk ! Indien Spanje momenteel een ongekende crisis meemaakt, dan moet u weten dat de verhuurmarkt voor korte verblijven intact blijft ! Spanje is nog steeds tot op de dag van vandaag één van de 3 bestemmingen die het meest bezocht wordt.

U kan dus besluiten om in Spanje te investeren met het oog op het verhuren van het aangekochte pand, of u een periode vastleggen waarin u zelf uw appartment/ huis bewoond, en de resterende tijd uw pand verhuren.

Bovendien, is Zapinvest de enige Belgische groep die een filiaal bezit, nl. Zapinvest Holiday, die eveneens panden beheert op het niveau van verhuur, op een hele flexibele manier, en dit met onze eigen team en zonder tussenpersonen.

Kan u mij helpen mijn pand te verhuren ?
Natuurlijk, dankzij onze kantoren ter plaatse, wij hebben zelfs een 'speciale divisie' (onder meer) voor het verhuurbeheer van panden. Wij helpen u trouwens, op een heel flexibele wijze, bij het verhuren van uw pand.

Het systeem dat wij opgezet hebben laat de eigenaar toe om een gebruik te maken van een groot stuk van onze dienstverlening, o.a. schoonmaak van het pand (linnengoed), transfers naar de luchthaven, overhandiging van de sleutels, administratieve opvolging van de klant, toeristische informatie, ...

Dit exclusief beheer, eigen aan Zapinvest, is een exclusiviteit voorbehouden aan de klanten die hun pand gekocht hebben met de tussenkomst van Zapinvest.

HOE KAN IK MEER TE WETEN KOMEN OVER UW VOORWAARDEN M.B.T. BEHEER EN UW CONTRACTEN ?

Aarzel niet ons te contacteren per email of per telefoon op het nummer 0471/22.07.37, wij zullen u met plezier te woord staan en specifieker u vragen beantwoorden.

WELKE DIENSTEN BIEDT ZAPINVEST AAN VIA ZAPINVEST HOLIDAY ?

 • Eigendomsbeheer
 • Verhuurbeheer (plaatsbeschrijving, overhandiging van de sleutels, bijstand aan de huurders, ...)
 • Adminsitratief en juridisch beheer
 • Verkoop en installatie van meubelpaketten
 • Wasdienst
 • Schoonmaak begin en einde van een verblijf
 • Trasfers luchthaven/pendeldiensten
 • Renovatiewerken / diverse werken (aanvraag offerte/opvolging van de werken)
 • Aansluiten sateliet/WiFi
 • Binnenhuisinrichting
 • Toeristische informatie verstrekken

onze woningen

LOGO HOLIDAY FOND BLANC

Onze Newsletter

Abonneer je op de hoogte blijven van onze aanbiedingen en promoties per e-mail.

Inschrijven voor de newsletter

We nemen een aantal van uw navigatiegegevens op om u een perfecte browse-ervaring te garanderen.