Ban Fisca

Belastingen

Fiscaliteit

Fiscaliteit

België en Spanje hebben de dubbelbelastingverdrag ondertekend, Belgische kopers worden dus geen 2 keer belast. De belastingen moeten in Spanje betaald worden (zie rubriek kosten ).

Daarentegen, is het verplicht uw eigendom aan te geven in uw belastingaangifte.

BELASTINGSAANGIFTE IN SPANJE

ROERENDE VOORHEFFING

 • De onroerende voorheffing schommelt in het algemeen tussen de 300€ en de 700€. Gelijkaardig zoals in België, wordt u 1 keer per jaar uitgenodigd om deze voorheffing te betalen.

BELASTING VAN DE NIET-VERBLIJHOUDERS

 • De belasting van niet-verblijfhouders bedraagt 19% van 1,1% van de kadastrale waarde van het pand. Bijvoorbeeld voor een pand met een kadastrale waarde van 100.000€, bedraagt de belasting van niet verblijfhouders 209€ (hetzij 19% van 1100€). OPGELET: de aangifte van de belastingen van niet-verblijfhouders is een spontane aangifte, u zal u geen uitnodiging tot betalen ontvangen. Het attest kan opgemaakt worden door tussenkomst van het advocatenbureau, de syndicus van de residentie of zelfs door het ZAPINVEST team.
 •  

Belastingaangifte in België

Praktisch gezien, is hier de wijze waarop u uw inkomsten voor een tweede verblijf in Spanje moet aangeven:

 • Si l'immeuble est donné en location, mentionnez dans la déclaration le loyer brut de cet immeuble après déduction des impôts étrangers afférents à ce revenu.
 • Indien u uw pand niet verhuurd, vermeld dan in uw belastingaangifte de bruto huurwaarde (*) van het pand na aftrek van de buitenlandse belastingen in verband met dit pand.

(*) Het betreft de jaarlijkse gemiddelde bruto huurinkomsten die zouden zijn geïnd tijdens de belastbare periode indien het pand zou verhuurd zijn geweest.

In beide gevallen, zal het bedrag dat automatisch in rekening wordt gebracht in de schijf van de inkomsten gelijk zijnaan 60% van de bruto huurwaarde, of van de bruto maandhuur, voor gebouwde panden en aan 90% voor nog niet gebouwde panden. Deze inkomst is volledig belastingvrij in België, maar door het mechanisme van het progressieve belastingsysteem in België, kan deze een lichte fiscale druk uitoefenen op de andere inkomsten van Belgische oorsprong.

Door deze bedragen te vermelden, zullen je Belgische belastingen niet sterk stijgen. Hierdoor vermijdt je een herziening van uw aangifte i.v.m. uw inkomensbelasting en alle ongemakken die er uit zouden kunnen voortvloeien.

 

Indien u getrouwd bent en jullie samen het pand hebben gekocht, ziehier hoe de verdeling van te aan te geven bedragen in uw belastingaangifte berekend worden :

  • Indien het pand door een echtpaar wordt aangekocht, zonder vermelding van een bepaald aandeel in de aankoopakte, dan zal het aan te geven bedrag, ongeacht het huwelijksstelsel van de echtgenoten, voor elke echtgenoot afzonderlijk de helft zijn van het totale bedrag.
  • Indien de aankoopakte een specifiek aandeel vermeld voor elke echtgenoot afzonderlijk, dan zal de verdeelsleutel gebruikt worden om de respectievelijke aan te geven bedragen te bereken.

 

Waar moet ik de huurinkomsten van mijn tweede verblijf in Spanje aangeven ?

Vermeld de bruto verhuuropbrengst / de huurwaarde (fictieve huur)

  • In de code 1130/2130 voor een gebouwde woning
  • In de code 1131/2131 voor een niet-gebouwde woning

onze woningen

LOGO HOLIDAY FOND BLANC

Onze Newsletter

Abonneer je op de hoogte blijven van onze aanbiedingen en promoties per e-mail.

Inschrijven voor de newsletter

We nemen een aantal van uw navigatiegegevens op om u een perfecte browse-ervaring te garanderen.