Zapinvest Login

Privacybeleid

PRIVACY HANDVEST EN BELEID M.B.T. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Algemeenheden

Zapinvest bvba (hierna “Zapinvest”, « groep Zapinvest » of “wij/ons”) neemt uw rechten ernstig op bij de behandeling van uw gegevens. In deze nota legt Zapinvest u uit hoe zij uw persoonlijke gegevens verzamelt, behandelt en gebruikt. De verantwoordelijke voor de behandeling is Zapinvest bvba, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0823 469 919, waarvan de zetel zich bevindt in 4000 Luik, 92 rue Mont-Saint-Martin. Wij verplichten ons om de Europese wet te eerbiedigen betreffende de privacy ten opzichte van de behandeling van persoonlijke gegevens. Deze wet kan worden geraadpleegd online op de site http://www.privacycommission.be. Voor elke vraag betreffende deze nota en het beleid m.b.t. de behandeling van de persoonlijke gegevens, kunt u ons contacteren via e-mail op het adres “Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.” of via een postbericht gericht aan onze zetel. Voor vragen die meer betekenen dan een aanvraag om informatie en die uw persoonlijke gegevens betreffen, verzoeken wij u om ons te contacteren en u te identificeren zodat wij de zekerheid hebben dat wij de informatie en gevraagde gegevens meedelen aan de juiste persoon.


Wanneer worden de gegevens verzameld en behandeld door Zapinvest?

Zapinvest verzamelt en behandelt gegevens die betrekking hebben op u wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief (zowel op papier als elektronisch), wanneer u een aanvraag om informatie richt over een goed via de website, wanneer u een contactformulier invult, wanneer u zich bij ons aanbiedt tijdens een gebeurtenis of wanneer u ons contacteert op een andere wijze (e-mail, telefoon, post...). In bepaalde gevallen, behandelt Zapinvest tevens gegevens welke zij verkrijgt van derden (promotoren, partner-agentschappen, commerciële partners...) met het doel om u interessante aanbiedingen voor te stellen. Bijgevolg voert Zapinvest het beheer uit van het klantenbestand samen met deze verschillende commerciële entiteiten, de gegevens van de klanten worden behandeld door de verschillende commerciële entiteiten en onderling uitgewisseld. In geval van online bestelling of inschrijving op een nieuwsbrief, zal u uitgenodigd worden om een formulier in te vullen waarvan bepaalde velden vetjes gedrukt zullen zijn of eventueel gevolgd door een sterretje (*) die noodzakelijk zijn om u de gevraagde dienst te kunnen leveren. Deze laatste zijn uitsluitend bedoeld om ons toe te laten u de producten en diensten aan te bieden die het best overeenstemmen met uw criteria van opzoeking en om u te contacteren in het kader van uw belangstelling voor de onroerende goederen in Spanje.


Welke gegevens worden verzameld en behandeld door Zapinvest?

Het betreft gegevens welke u ons doorgeeft, zoals uw naam, voornaam, adres, e-mail, telefoon(s), de criteria in verband met uw belangstelling voor de Spaanse immobiliënmarkt, alsmede de gegevens over uw inschrijvingen op de nieuwsbrieven en andere overeenkomsten betreffende de ontvangst van informatie-mails. Tijdens een eventueel bezoek op onze sites worden cookies gebruikt waarover u meer informatie zal vinden in onze algemene gebruiksvoorwaarden.Met welke doeleinden verzamelt en behandelt Zapinvest gegevens?

Wij behandelen de verkregen gegevens in het kader van de administratie van de klantencontracten, en voor alle operaties die nuttig zijn voor de goede afloop van dit beheer. De gegevens worden daarenboven gebruikt in het kader van informatiecampagnes betreffende onroerende goederen in Spanje, de tweede verblijven in Spanje, de markt van vakantieverhuring in Spanje en tevens voor de acties van communicatie en promotionele aanbiedingen bestemd om u producten en diensten voor te stellen met betrekking tot uw belangstelling voor de Spaanse immobiliënmarkt.

Bovendien, kunnen de behandelde gegevens tevens gebruikt worden om u inlichtingen te verschaffen betreffende producten en diensten die worden aangeboden door andere partner-bedrijven van Zapinvest bvba, waarvan de belangrijkste zijn: Zapinvest Holiday seaviews SL, Bel Casas Consulting SL, Spain Properties bvba, Management Real Estate 4 Sales SL, Alcojor y Villar Abogados SL, Fuster Consulting SL, Mobi-Design SL, MID Finance S.A. Een volledige lijst is beschikbaar op eenvoudige aanvraag. Onafhankelijk van deze vennootschappen, kunnen de gegevens doorgegeven worden aan immobiliën-promotoren in Spanje, in het kader van uw opzoekingen en belangstelling voor onroerende goederen in Spanje, een reservatie of een aankoop van onroerende goederen. Uiteindelijk, behandelen wij bepaalde gegevens, zoals de cookies, om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling en de goede werking van onze websitesOp basis waarvan worden gegevens door Zapinvest verzameld en behandeld?

In principe verzamelen en behandelen wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij bezitten met u ten gevolge van een aanvraag om informatie (web, mail, telefoon, rechtstreekse ontmoeting), een aanvraag voor afspraak, een inschrijving op een nieuwsbrief of een interview tijdens een gebeurtenis. Wanneer de behandeling niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, wordt deze gebaseerd op onze rechtmatige belangen als onderneming, meer in het bijzonder de vrijheid tot ondernemen en informatie. In dit opzicht, waken wij er steeds over dat er een evenwicht zou bestaan tussen uw en onze belangen, bijvoorbeeld door u het recht van verzet toe te kennen. Tenslotte kan de behandeling tevens gebaseerd zijn op de toelating die u ons geeft, onder meer door het invullen van uw gegevens op de website of door deze aan ons mee te delen.


Worden de gegevens doorgegeven aan derden?

Uw gegevens worden behandeld door Zapinvest en, in voorkomend geval, samen met haar verschillende handelspartners, hoofdzakelijk intern. Uw gegevens kunnen, behoudens verzet van uw kant, worden gedeeld met de eerdergenoemde partner-ondernemingen van Zapinvest bvba. Het is tevens mogelijk dat wij, voor bepaalde punctuele diensten, een beroep doen op derden. In dit geval, kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan deze derden, maar uitsluitend voor de betrokken dienst en steeds onder de controle van Zapinvest. In bepaalde gevallen zijn wij tevens verplicht om inlichtingen door te geven die u betreffen. Dit is onder meer het geval wanneer wij wettelijk verplicht worden of wanneer de autoriteiten het recht hebben om ons deze gegevens op te vragen. Uw gegevens worden in principe niet doorgegeven aan derde landen (buiten de Europese Unie) noch aan internationale organisaties.Veiligheid van uw persoonlijke gegevens.

Wij nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig op, reden waarom wij werken met betrouwbare en erkende partners om deze gegevens te beveiligen. Deze verantwoordelijke partners zijn verplicht om technische en operationele veiligheidsmaatregelen in te stellen die aangepast zijn om uw persoonlijke gegevens te beschermen, overeenkomstig de Europese wetten van bescherming van de gegevens. Zij zijn tevens verplicht om ons in te lichten in geval van onopzettelijk verlies, wijziging of vernietiging van deze persoonlijke gegevens.

Wat betreft het doorgeven van uw persoonlijke gegevens via onze websites zijn de gegevens welke u ons levert, beschermd door middel van het SSL-protocol (Secure Socket Layer). SSL is de methode die wordt gebruikt voor encryptie van inlichtingen opdat deze zouden kunnen worden doorgegeven in alle veiligheid via internet.


Duur van bewaring van de gegevens.

In het kader van onze opdracht om u in te lichten betreffende de mogelijkheden en de campagnes die verbonden zijn aan uw belangstelling voor de Spaanse immobiliënmarkt zullen de verzamelde gegevens bewaard worden zolang u ons niet op de hoogte stelt dat u geen inlichtingen (mails, nieuwbrieven en sms’en) meer wenst te krijgen (verschillende instrumenten zijn hiervoor beschikbaar, zie sectie van uw rechten)

Bovendien worden de gegevens gedurende de nodige tijd bewaard voor de goede uitvoering en beheer van een verleden, tegenwoordig of toekomstig contract. Bepaalde gegevens kunnen het voorwerp zijn van een minimum wettelijke duur en verplichte bewaartijd; in dit geval zullen deze periodes worden geëerbiedigd.


Uw rechten betreffende uw persoonlijke gegevens.

U kunt zich op eender welk ogenblik verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door Zapinvest voor directe marketingdoeleinden. Indien u niet (meer) wenst ingelicht te worden over aanbiedingen en buitenkansen van Zapinvest, volstaat het u om uw parameters te wijzigen via onze ruimte voor persoonlijke gegevens. Een toegangslink naar uw ruimte van persoonlijke gegevens is beschikbaar onderaan de nieuwsbrieven (niet e-mail) welke u van ons ontvangt. U kunt tevens toegang vragen via mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Via deze ruimte zal u toegang bekomen tot de behandeling, verbetering, zelfs de aanvraag tot schrapping van uw persoonlijke gegevens. Niettemin in het kader van een algemene schrapping verzoeken wij u dit schriftelijk te willen doen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en dit via het e-mailadres dat ingeschreven is in uw ruimte van persoonlijke gegevens en mits bijvoeging van een identiteitsbewijs. Dit bewijs wordt gevraagd om te vermijden dat uw gegevens worden meegedeeld aan een persoon die daartoe niet gerechtigd is./p>


Wijzigingen

Zapinvest behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. De eventuele wijzigingen zullen worden meegedeeld aan de gebruikers via de algemene gebruiksvoorwaarden alsmede het privacy handvest aanwezig op de website.

(versie 17/08/2018)

 

  • Hits: 9438

Zapinvest © 2021 | Grand'Route 3, 4360 Oreye/Oerle | IPI-nummer 508 272 | Algemene voorwaarden | Privacybeleid