Zapinvest Login

VEELGESTELDE VRAGEN
ANTWOORDEN

KOPEN IN SPANJE

WAAROM ZOU IK IN SPANJE KOPEN?

De troeven die van Spanje de investering bij uitstek van de afgelopen jaren hebben gemaakt, of het nu gaat om een plek om met pensioen te gaan of om een vakantiebestemming, zijn ongetwijfeld:

 • Het klimaat: zeer zachte winters in het zuiden
 • Toegangsfaciliteiten: veel goedkope vluchten vanuit België
 • En een onvergelijkbare kwaliteit van leven: het hele jaar door te bezoeken en de kosten van levensonderhoud liggen onder het Europese gemiddelde.

Voeg daarbij een vastgoedmarkt die bijna 10 jaar in prijs is gedaald, soms tot wel 50%, en je hebt het perfecte recept voor een risicoloze investering op middellange termijn. De Costa Blanca en de Costa del Sol zijn bijzonder getroffen door deze prijsdalingen, omdat ze in overvloed werden bebouwd en ontwikkeld op het moment dat de luchtbel op het punt stond te barsten.

Of het nu gaat om 's werelds grootste financiers zoals PAULSON of BILL GATES, talrijke beleggingsfondsen of particulieren, Spanje is nu het onderwerp van alle afgunst. Waarom dus niet doen wat zij doen?

WAAROM ZOU IK VOOR ZAPINVEST KIEZEN?

De kracht van onze groep is een gepersonaliseerde opvolging en ondersteuning tijdens het hele aankoopproces, van het verzamelen van informatie tot de ondertekening bij een notaris (Franstalig).

Zapinvest is de enige Belgische groep die een perfecte controle heeft over de drie segmenten van de lokale markt, namelijk: nieuwe activa, inbeslagnames en panden voor wederverkoop. Dit stelt potentiële kopers in staat om veel panden te ontdekken en dus te vergelijken.

Onze medewerkers spreken allemaal vloeiend Spaans, wat het proces vergemakkelijkt en tussenpersonen in Spanje vermijdt.

Onze diensten gaan veel verder dan de verkoop! Dankzij onze on-site kantoren beschikken we over een team van professionals die een uitstekende dienst na verkoop leveren. Wilt u uw woning opfrissen en opnieuw schilderen? Wilt u een bidet verwijderen, uw appartement inrichten of een satellietschotel plaatsen? Geen probleem, ons team geeft u een offerte en kan het werk voor u opvolgen.

We hebben ook een huurbeheertool ontwikkeld om het rendement van uw investering te maximaliseren.

UW NAAM IS ZAPINVEST, MAAR IK WIL NIET INVESTEREN, IK WIL GEWOON VERHUIZEN NAAR SPANJE. KAN U NOG STEEDS IETS VOOR ME REGELEN?

Natuurlijk! Bij Zapinvest zorgen we voor alle soorten klanten, van de jonge gepensioneerde die de zon wil opzoeken, tot de belegger die wil investeren in vastgoed met een zekere rendabiliteit. Het is ook een van onze kwaliteiten: onze marktexpertise laat ons een grote veelzijdigheid toe! Onze Belgische medewerkers die in Spanje gevestigd zijn, zullen ook hun ervaring als expats met u kunnen delen.

WANNEER IS HET BESTE MOMENT OM IN SPANJE TE KOPEN?

2019 is nog altijd een goed jaar om te kopen in Spanje. Het herstel, dat in 2014 en 2015 begon aan de Costa Blanca en de Costa del Sol, werd in 2018 bevestigd met de hervatting van de bouw aan de Costa del Sol, een sterk signaal van vertrouwen van investeerders. Vakbladen en economen zijn het erover eens dat de vastgoedmarkt in Spanje nog een lange weg te gaan heeft. Ook al is de markt de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd en is de gemiddelde waarde van de aankopen gestegen, toch blijven de prijzen, op betere locaties en van een hogere kwaliteit, ver onder het Europese gemiddelde.

Promotoren en beleggingsfondsen staan weer aan het roer. Na de aankoop en herverkoop van vele portefeuilles van bankeigendommen is de voorraad aan eigendommen geleidelijk aan afgenomen, waardoor er ruimte is voor de nieuwe markt... Een herstel met panden die nu slimmer en beter doordacht zijn, wat leidt tot de creatie van projecten die veel beter zijn aangepast aan de huidige criteria en smaken. (Ook al hebben sommige regio's, zoals de Costa Blanca, de afgelopen 3 à 4 jaar razendsnel nieuwe projecten ontwikkeld).

Als we ook rekening houden met de nog steeds zeer lage leenrente, zal de realisatie van uw vastgoedproject onder de Spaanse zon de komende jaren zeker gunstig blijven uitvallen.

WAT ZIJN DE PROGNOSES VOOR DE SPAANSE MARKT IN DE KOMENDE JAREN?

We zien een stabilisatie van de markt aan de Costa Blanca en de Costa del Sol. Er moet nog wat gebeuren, maar het is duidelijk dat de voorraad in de kustzone afneemt en schaarser dreigt te worden.

De plaats is dan ook al ingeruimd voor nieuwe projecten, die tegen iets hogere prijzen actueler zijn en grote voordelen bieden op het gebied van bewoonbaarheid, energie-optimalisatie, design en lichtinval.

DE BELASTINGHEFFING

WAT ZIJN DE BELASTINGEN OP MIJN EIGENDOM ALS IK NIET IN SPANJE WOON?

Er zijn verschillende soorten belastingen waaraan u als eigenaar in Spanje wordt onderworpen:

 • De onroerende voorheffing: tussen € 400 en € 800/jaar, afhankelijk van het type woning.
 • Belasting voor niet-ingezetenen: Spanje heft een belasting op de inkomsten van tweede woningen, de zogenaamde "impuesto sobre la renta de los no residentes". Deze belasting is van toepassing op u, ongeacht of u uw tweede woning verhuurt of niet. Het tarief voor de aangifte van 2019 is 19% van 1,1% van de kadastrale waarde van het onroerend goed.
 • De vermogenswinstbelasting is vastgesteld voor niet-ingezetenen en bedraagt 19%. "Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana": lokale belasting op de waardevermeerdering van de grond bij aankoop van een onroerend goed van een niet-ingezetene. Het bedrag is afhankelijk van de kadastrale waarde van de grond, de periode waarin het perceel in het bezit was van de vorige eigenaar en de gemeente.
 • Opgelet: het is verplicht om de fictieve huurinkomsten, verminderd met een forfaitair tarief van 40% van de kosten, aan te geven in uw Belgische belastingaangifte (die al dan niet uw belastingschijf kan beïnvloeden).
KRIJG IK EEN BELASTINGAANGIFTE OM IN TE VULLEN ALS IK NIET IN SPANJE WOONACHTIG BEN?

Nee, maar u moet wel een spontane verklaring afleggen na uw aankoop! Het is namelijk verplicht om de belasting voor niet-ingezetenen te betalen, waarvan de aangifte op vrijwillige basis wordt gedaan. Dus vergeet niet om deze verklaring af te leggen.

MOET IK MIJN BELASTING IN BELGIË BETALEN ALS IK IN SPANJE WOONACHTIG BEN?

Nee, als u ervoor gekozen heeft om uw fiscaal domicilie in Spanje te vestigen, moet u een Spaanse belastingaangifte indienen. Aangezien beide landen een dubbelbelastingverdrag hebben ondertekend, zullen er in België bovendien geen belastingen worden betaald voor het onroerend goed in kwestie.

ALS IK MIJN PENSIOEN IN SPANJE WIL ONTVANGEN, WAAR MOET IK DAN MIJN ROERENDE VOORHEFFING BETALEN?

U betaalt uw bronbelasting in Spanje. Deze optie is zeer voordelig, omdat de bronbelasting op inkomsten uit arbeid in Spanje lager is: u profiteert er dus van voor fiscale doeleinden.

HOE RAPPORTEER IK DE INKOMSTEN UIT ONROEREND GOED VAN MIJN TWEEDE VERBLIJF?

Sinds 2018 is de wetgeving op dit gebied gewijzigd en vereenvoudigd.

U moet een bedrag gelijk aan 2% van de kadastrale waarde van uw Spaans onroerend goed (valor catastral) aangeven.

U vindt deze waarde op het IBI-betaaldocument (Impuesto sobre Bienes Inmuebles of "kadastraal inkomen") dat u elk jaar in Spanje ontvangt. Deze "inkomsten" zijn in België volledig vrijgesteld van belasting, maar kunnen door het mechanisme van de progressiviteitsreserve de belastingdruk op andere inkomsten van Belgische oorsprong licht verhogen.

Door dit bedrag te vermelden, zou uw belasting in België niet aanzienlijk mogen verhogen en vermijdt u een kennisgeving van rectificatie van de aangifte van de inkomstenbelasting, met alle ongemakken van dien die dit document kan veroorzaken.

IK BEN GETROUWD: HOE VERDEEL IK DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING VOOR ONS TWEEDE VERBLIJF?

Indien het goed door twee echtgenoten werd verworven zonder vermelding van een bepaald aandeel in de aankoopakte, ongeacht het huwelijksregime van de echtgenoten, wordt het te declareren bedrag voor de helft aangegeven voor elke echtgeno(o)t(e).

Indien in de akte van overname een specifiek aandeel per echtgenoot wordt vermeld, zal deze verdeelsleutel worden gebruikt om de respectievelijk te rapporteren bedragen per echtgenoot te bepalen.

IN WELK DEEL VAN MIJN BELASTINGAANGIFTE MOET IK MIJN INKOMSTEN UIT ONROEREND GOED INVULLEN?

Voor een gebouw gelegen in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten, wat het geval is met Spanje, moet u de brutohuur/huurwaarde vermelden in:

 • Kader III
 • Rubriek B2
 • Subrubriek "a"

Voor meer informatie kunt u ook de verklarende SPF-brochure raadplegen.

HOEVEEL BEDRAGEN DE AANKOOPKOSTEN IN SPANJE?

NIEUWBOUW

 • +/- 14% VAN DE VERKOOPPRIJS
 • 10% BTW
 • 1,5% registratierechten
 • 1,21% kosten advocaat btw incl. (min. € 1.200)
 • Bijkomende kosten (notaris, register, fiscale zegels, ...)

WEDERVERKOOP

 • TUSSEN 12% EN 14% VAN DE VERKOOPPRIJS
 • Costa del Sol: 8% transfertaks; Costa Blanca: 10% transfertaks
 • 1,5% registratierechten
 • 1,21% kosten advocaat btw incl. (min. € 1.200)
 • Bijkomende kosten (notaris, register, fiscale zegels, ...)

 

TE ONDERNEMEN STAPPEN: VOOR DE AANKOOP

IK ZOU GRAAG EEN WONING KOPEN IN SPANJE. HOE GAAT U MIJ BEGELEIDEN IN DEZE ONDERNEMING?

A) In België

 • Het eerste contact met Zapinvest: we zullen een afspraak maken in één van onze kantoren, bij u thuis of op één van onze vele infoavonden in België (zie kalender). We zullen samen met u uw doelstellingen bekijken: wilt u uw pand laten renderen, naar Spanje verhuizen of het gebruiken als tweede verblijf? Welke regio verkiest u afhankelijk van het reliëf en het type pand dat u kiest?
 • Wij organiseren samen met u uw verplaatsing naar Spanje: de voorbereiding van uw reis (vluchten, hotels, transport, …). Wij adviseren u verschillende hotels in het door u gekozen gebied.
 • Het is eveneens mogelijk om een appartement te huren van een Belgische landgenoot die al vertrouwd is met Zapinvest.

B) In Spanje

 • Wij begeleiden u vanuit België, of u wordt ter plaatse onthaald door één van onze Belgische medewerkers. Afspraak in het Zapinvest-kantoor in Spanje voor de bevestiging van het bezoekprogramma. Een medewerker van Zapinvest vergezelt u bij het gepersonaliseerd bezichtigen van panden, en wij laten u eveneens de regio ontdekken (vind onze “tips voor restaurants, bezienswaardigheden, ..." op onze website).
MOET IK EEN LENING SLUITEN IN BELGIË OF IN SPANJE ?

Alles hangt af van uw persoonlijke situatie. Zapinvest kan u op een objectieve manier adviseren bij uw onderneming: de keuze om een Belgische of Spaanse lening te sluiten, is afhankelijk van de situatie en de doelstelling van ieder afzonderlijk. In functie van verschillende factoren, zal Zapinvest u in contact brengen met de meest competitieve banken op de bankmarkt.

LENING IN BELGIË

 • Waarborg in België/pand vrij van hypotheek
 • Hogere oprichtingskosten
 • 100% financiering mogelijk
 • Vaste rente
 • Mogelijkheid tot het aanwenden van de groepsverzekering als waarborg (einde looptijd op 65 jaar)

LENING IN SPANJE

 • Waarborg/hypotheek op het pand in Spanje
 • Minder hoge oprichtingskosten 
 • 70% maximumfinanciering of 100% in sommige gevallen
 • Licht variabele rente

Voorzichtigheid is echter geboden: een Belgische bank kan een hypothecaire lening aanbieden voor de aankoop van onroerend goed in het buitenland, mits de enige voorwaarde dat zij zich kan veiligstellen op Belgische bodem (hypotheek op een bestaand pand in België, groepsverzekering, ...)

IS DE AANKOOP IN SPANJE BEVEILIGD?

Als u een beroep doet op Zapinvest, ja. Ons team zal u in contact brengen met een kantoor van Franstalige advocaten, die zullen zorgen voor een beveiligde transactie zodat uw aankoop in alle rust kan verlopen.

Het is werkelijk een heel complexe markt, verschillend van regio tot regio. Zo dient u bijvoorbeeld te weten dat in Spanje, de advocaat onderzoekt of het pand vrij is van hypotheek of van bepaalde kosten, en niet de notaris zoals in België. Om de aktes te verlijden is het wel noodzakelijk om bij de notaris langs te gaan.

Zapinvest opent u de ogen om mogelijke fouten te vermijden... Enkel de perfecte beheersing van de vastgoedmarkt maakt het ons team mogelijk om die unieke parel op te sporen!

ZIJN SCHULDEN OVERDRAAGBAAR OP PERSONEN OF PANDEN IN SPANJE?

De belangrijkste informatie die u dient te weten voor de aankoop van een pand in Spanje, is dat alle schulden van de eigendom, inbegrepen de hypotheken, de lokale belastingen en de gemeenschappelijke kosten, gebonden blijven aan de eigendom. Daarom is het van levensbelang dat de nieuwe koper zich vanaf de aankoop vrijwaart van alle mogelijke schulden die nog gebonden zijn aan het pand. Het is daarom eveneens van essentieel belang om de financiële situatie van het pand samen met Zapinvest te onderzoeken. Bij Zapinvest wordt deze controle automatisch uitgevoerd door het advocatenkantoor, bij de ondertekening van het voorlopig koopcontract, en enkele dagen voor het ondertekenen van het definitieve koopcontract.

MOET IK SCHRIK HEBBEN DAT MIJN PAND ZICH IN EEN "SPOOKDORP" BEVINDT?

Niet als je met Zapinvest koopt. De problematiek van de verlaten dorpen was één van de gevolgen van de Spaanse crisis. Door een gebrek aan liquide middelen zijn sommige projectontwikkelaars failliet gegaan. Echter, Zapinvest garandeert u een optimale kwaliteit en veiligheid, aangezien wij zowel met gerenommeerde projectontwikkelaars als met gerenommeerde banken werken.

STAPPENPLAN: OP HET MOMENT VAN DE AANKOOP

IK HEB HET PAND GEVONDEN DAT IK WIL KOPEN, OP WELKE MANIER GAAN JULLIE MIJ BEGELEIDEN IN MIJN ONDERNEMING?

Eens u het pand gevonden heeft:

 • Wij brengen u in contact met een Nederlandstalig advocatenkantoor om al uw praktische vragen en vragen over nalatenschap, enz. te beantwoorden.
 • Wij maken een afspraak met een verantwoordelijke voor het verhuurbeheer indien nodig.
 • Wij maken een afspraak met een verantwoordelijke van de dienst na verkoop om de nodige veranderingen te bepalen die u zou willen aanbrengen aan uw nieuwe aankoop (diverse voorzieningen, meubilair, renovatiewerken, binnenhuisinrichting, ...) indien nodig.
HOE ZIJN DE AANKOOPTERMIJNEN IN SPANJE?

Het bijzondere is dat er in Spanje geen wettelijke of fiscale termijn is zoals in België (vier maanden na de dag van ondertekening van de verkoopovereenkomst). De termijn is contractueel en wordt bepaald door een akkoord tussen de partijen. De termijn in Spanje is dus aanzienlijk korter dan in België.

In de praktijk variëren de termijnen vaak tussen 1 maand en 2 maanden vanaf de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst. Het is trouwens heel ingewikkeld om met de verkoper te onderhandelen om een langere termijn te verkrijgen.

De stedelijke en/of fiscale onderzoeken i.v.m. het pand, kunnen al op een paar dagen gedaan worden door het advocatenkantoor. Dit verklaart waarom de termijnen zo kort zijn.

Anderzijds, de termijn hangt eveneens af van het type aankoop.

Ook al hebben de banken de neiging rigide en zeer korte termijnen toe te passen, de projectontwikkelaars zijn echter over het algemeen eerder bereid om redelijke termijnen te aanvaarden.

HOEVEEL KOSTEN ZAL IK MOETEN BETALEN OP HET MOMENT VAN DE AANKOOP?

NIEUWBOUW

 • +/- 14% VAN DE VERKOOPPRIJS
 • 10% BTW
 • 1,5 % registratierechten
 • 1,21% advocaatkosten TVAC (min. € 1.200)
 • Bijkomende kosten (notaris, register, fiscale zegels, ...)

WEDERVERKOOP

 • TUSSEN 12% EN 14% VAN DE VERKOOPPRIJS
 • Costa del Sol: 8% overdrachtsbelasting; Costa Blanca: 10% overdrachtsbelasting
 • 1,5% registratierechten
 • 1,21% advocaatkosten TVAC (min. € 1.200)
 • Bijkomende kosten (notaris, register, fiscale zegels, ...)
HOEVEEL ZAL IK MOETEN BETALEN AAN VASTE KOSTEN (LASTEN, VERZEKERING, BELASTINGEN, ...)?

U moet rekenen op een budget gaande van € 1.500 tot € 2.500 aan jaarlijkse vaste kosten voor een appartement met 2 slaapkamers.

Hierbij inbegrepen zijn:

 • Gemeenschappelijke kosten: zijn afhankelijk van de residentie, de infrastructuur en de diensten inbegrepen in de mede-eigendom: zwembad(en), lift(en), bewaker(s), tuin(en), … Gebaseerd op een appartement met 2 slaapkamers schommelen de kosten over het algemeen tussen € 30 en € 140/maand.
 • Brandverzekering/burgerlijke aansprakelijkheid: u mag rekenen op ongeveer € 200/jaar.
 • Gemeentebelasting: openbare verlichting, ophalen huisvuil, … tussen € 100 en € 120/jaar.
 • Onroerende voorheffing: schommelt tussen € 400 en € 800/jaar, afhankelijk van het type woning.
 • Belasting voor niet-ingezetenen: belasting op de fictieve huurinkomsten die als volgt berekend wordt: 19% van 1,1% van de kadastrale waarde van het pand. Voorbeeld: indien de kadastrale waarde € 100.000 bedraagt, dan zal de belasting als volgt zijn: 19% van 1,1% van € 100.000 = € 209
INDIEN IK EEN PAND WIL KOPEN IN SPANJE?
 1. Het koopcontract (de aankoopreservatie): La Reserva/La Oferta
 2. Het verkoopcompromis: El Contrato Privado de Compraventa
 3. De authentieke akte: La Escritura
 • La Reserva/La Oferta:

  Bij de ondertekening van het koopcontract wordt er een voorschot betaald in afwachting van de ondertekening van het compromis.

  Dit voorschot wordt gewoonlijk op de derdenrekening van de Spaanse advocaat gestort. Het voorschot bedraagt gewoonlijk tussen € 3.000 en € 6.000. In geval van annulatie van uwentwege, is het gestorte bedrag verhaalbaar mits het op de rekening van de advocaat staat.

 • El Contrato Privado de Compraventa:

  Dit is een privé-overeenkomst ondertekend door beide partijen. Natuurlijk is de ondertekening van dit document ondergeschikt aan de ondertekening van de publieke akte in de aanwezigheid van een notaris.

  Door deze akte engageert u zich om een publieke akte te ondertekenen binnen een vastgestelde termijn, in de aanwezigheid van een notaris.

  Bij het niet respecteren van uw verplichtingen zal u uw voorschot verliezen. Afhankelijk van de afgesproken termijnen en voorwaarden, is het mogelijk dat men u een tweede voorschot vraagt.

 • La Escritura:

  De authentieke verkoopakte (Escritura Pública de La Compraventa) is een publiek document ondertekend in de aanwezigheid van een notaris. In deze akte zullen beide partijen in het bijzijn van de notaris hun wil tot het kopen en verkopen uiten, alsook de afgesproken voorwaarden. De notaris zal deze verklaringen valideren en hij zal de materialiteit van de verkoop door middel van diverse controles nagaan (legitimiteit van de verkoper, betaling van belastingen, faillissementen, eventuele schulden, erfdienstbaarheden, enz.). Bij deze handeling kunnen de partijen zich laten vertegenwoordigen: bij Zapinvest maken wij er een punt van dat onze klanten steeds vergezeld worden van een advocaat. Op het moment van de Escritura zal de sleutel overhandigd worden aan de koper tegen betaling van het openstaande saldo met een gecertificeerde Spaanse bankcheque.

  Opgelet: in de praktijk verricht de notaris zelden de nodige stappen om de transactie te beveiligen, vandaar dat het van levensbelang is om samen te werken met een advocatenkantoor dat zich belast met het veiligstellen van de transactie. De advocaat zal nagaan of het pand vrij is van lasten en hypotheken, en of het juist gelegen is wat betreft de stedenbouwkundige normen.

KAN IK BESLISSEN EENS IN BELGIË?

Zeker. Bovendien is het mogelijk de nodige stappen te zetten vanuit België, maar dit vraagt niettemin meer tijd (het zal in dit geval nodig zijn zich met Zapinvest ervan te verzekeren dat de verkoper van het pand een redelijke termijn toestaat).

In dit specifieke geval zal het volgende nodig zijn:

 1. Ofwel een volmacht geven aan het Spaanse advocatenkantoor door langs te gaan bij een Belgische notaris en vervolgens bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de volmacht te laten legaliseren.
 2. Ofwel contact opnemen met het Spaanse consulaat in Brussel om dezelfde volmacht te formaliseren en/of een NIE ("identificatienummer voor buitenlanders") te bekomen, ten laatste verplicht voor het verlijden van de akten. Het is de minst kostelijke en de gemakkelijkste oplossing.
WELKE ZIJN DE VERPLICHTE FORMALITEITEN DIE IK MOET NALEVEN VOORDAT IK EEN PAND KOOP IN SPANJE?

U moet:

 • U laten vertegenwoordigen of begeleiden door een gespecialiseerd advocatenkantoor.
 • Een NIE-nummer ("identificatienummer voor buitenlanders") bekomen. Het advocatenkantoor doet hiervoor het nodige indien u het vraagt wanneer u ter plaatse bent. Indien dit niet het geval is, moet u een aanvraag indienen bij het Spaanse consulaat in Brussel.
 • Een zichtrekening openen in Spanje, ideaal om dit te doen wanneer u ter plaatse bent.
 • Indien u gehuwd bent onder het stelsel van scheiding van goederen, een beëdigde vertaling van uw huwelijkscontract laten maken.
 • Houd een overzicht op uw krediet in België of in Spanje en wees ervan verzekerd dat de termijnen worden nageleefd, in samenspraak met het Zapinvest-team en het advocatenkantoor.
OM WELKE REDENEN MOET IK MIJ TOT EEN ADVOCATENKANTOOR WENDEN, EN NIET ENKEL TOT EEN NOTARIS ?

In Spanje heeft de notaris niet dezelfde bevoegdheden/taken als in België. Hij houdt zich enkel bezig met enerzijds het nakijken van de identiteiten en anderzijds met het verlijden van de aktes. Daarom is het heel belangrijk om samen te werken met een advocatenkantoor dat zich belast met het veiligstellen van de transactie. De advocaat zal nagaan of het pand vrij is van lasten en hypotheken, en ook of het pand beantwoordt aan de stedenbouwkundige normen. Hij beschermt u vooral juridisch dankzij zijn burgerlijke aansprakelijkheid (een verzekering die zijn handelen dekt).

Zijn precieze functie bestaat in:

 • Het veiligstellen van de transactie
 • Het controleren van de stedenbouwkundige documenten
 • Het controleren van de 10-jarige aansprakelijkheid
 • Controleren of het pand vrij is van hypotheken en van alle eventuele schulden (schulden van de mede-eigenaar, hypothecaire schulden, belastingschulden, ...)
 • Administratieve stappen (openen van een rekening, bekomen van een NIE-nummer, betaling van taksen en belastingen, wijzigingen bij het kadaster met betrekking tot de datum van de akte, ondertekening van verschillende aankoopdocumenten, verkoopcompromis, afspraak met de notaris)
 • De aansluiting van de water- en elektriciteitsmeters na de akte
 • Zonder hiervoor extra kosten te moeten betalen, geven de meeste cliënten een volmacht aan het advocatenkantoor om de verschillende procedures uit te voeren. Dezelfde volmacht kan ook gebruikt worden om akten te tekenen voor degenen die dat wensen.

WONEN IN SPANJE

KAN IK MIJN PENSIOEN IN SPANJE INNEN?

Ja, wanneer u in het buitenland woont, blijft de uitbetaling van uw Belgisch pensioen gelden. Het is eveneens mogelijk om uw pensioen te laten storten op uw Spaanse zichtrekening via de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen).

Het voordeel van deze stap is dat er geen bedrijfsvoorheffing op het bedrag van uw pensioen zal afgehouden worden in België, maar wel in Spanje. Deze optie is zeer voordelig, aangezien de bedrijfsvoorheffing in Spanje minder hoog is: u in Spanje laten domiciliëren zal dus fiscaal gezien in uw voordeel zijn.

Opgelet, als uw pensioen gestort wordt op een Belgische rekening, kan u eveneens vragen de Spaanse onroerende voorheffing te betalen: hiervoor heeft u een bewijs nodig dat uw fiscale domicilie wel degelijk in Spanje is.

WELKE BELASTINGEN ZAL IK MOETEN BETALEN OP MIJN EIGENDOM?

Er bestaan meerdere types belastingen waaraan u onderworpen zal worden, als eigenaar in Spanje:

 • Onroerende voorheffing: tussen € 400 en € 800/jaar naargelang van uw pand.
 • Belasting voor niet-ingezetenen: Spanje heft een belasting op de inkomsten van een tweede verblijf genaamd "impuesto sobre la renta de los no residentes". U bent onderworpen aan deze belasting, of u uw tweede verblijf nu verhuurt of niet. De heffing bedraagt 19% van 1,1% van de kadastrale waarde van het pand.
 • Belasting op de meerwaarde wordt vastgesteld voor niet-ingezetenen en bedraagt 19%. "Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana" is de lokale belasting op de meerwaarde van een perceel indien u een pand koopt van een niet-ingezetene. Het bedrag hangt af van de kadastrale waarde van het perceel, van de periode gedurende dewelke de eigenaar het perceel bezat, en eveneens van de gemeente.
WELKE STAPPEN MOET IK ONDERNEMEN VOOR EEN DOMICILIE IN SPANJE?

U moet een identificatienummer voor buitenlanders bekomen (NIE). In het kader van een residentie in Spanje mag het NIE uitsluitend aangevraagd worden bij het Nationaal Politiecommissariaat in Spanje op de plaats van de gekozen residentie. Opgelet, het NIE van ingezetenen en niet-ingezetenen is niet hetzelfde: dit laatste kan bekomen worden bij het Generaal Consulaat van Spanje in Brussel (85-87 rue Ducale, 1000 Brussel), terwijl het eerste enkel verkregen kan worden in Spanje zelf.

WELKE ZIJN DE MODALITEITEN VOOR HET OPENEN VAN EEN ZICHTREKENING IN SPANJE?

Een zichtrekening openen in Spanje is helemaal gratis. U moet enkel een afspraak maken bij de bank en uw identiteitsdocumenten alsook een bewijs van domicilie meebrengen. Er is geen enkele aanbetaling vereist.

Wij kunnen, indien u dat wenst, als tussenpersoon fungeren tussen u en de bank voor de adminstratieve stappen.

INDIEN IK NIET GEDOMICILIEERD BEN IN SPANJE, MOET IK DAN EEN SPAANSE BELASTINGAANGIFTE INDIENEN?

Nee, u moet in Spanje gedomicilieerd zijn om een Spaanse belastingaangifte te doen.

Bovendien hebben beide landen het dubbelbelastingverdrag ondertekend en is er dus geen belasting te betalen in België voor het pand in kwestie.

HOE KAN IK IN SPANJE EEN ZIEKENFONDS CONTACTEREN?

Alvorens België te verlaten, moet u aan uw ziekenfonds vragen om het formulier E121/S1 in te vullen, zodat u een beroep kunt doen op de Spaanse medische zorgen. Opgelet: dit formulier is op naam, elke aanvrager moet zijn eigen formulier hebben.

Begeef u met het formulier E121/S1 naar het departement van Convenios Internacionales de l’Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) dat het tweede luik van het document zal invullen. De voorwaarden voor de sociale zekerheid zullen op deze manier vervuld zijn.

Het is eveneens mogelijk om een beroep te doen op een betalend ziekenfonds dat de nodige medische verzorgingen thuis verzekert. Zapinvest kan u natuurlijk met hen in contact brengen.

Ten slotte, weet dat indien u in Spanje gedomicilieerd bent en u de nodige stappen zet om uw ziekte- en invaliditeitsverzekering eveneens in Spanje in orde te brengen, u dan vrijgesteld zal worden van uw bijdrage voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering en eveneens van uw solidariteitsbijdrage in België.

WELKE VERZEKERINGEN MOET IK AFSLUITEN WANNEER IK IN SPANJE GA WONEN?

Een autoverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid auto, is verplicht om gedekt te zijn bij een mogelijk ongeval.

Een multi-risk woonverzekering, alsook een ziekteverzekering wordt ten zeerste aangeraden.

WELKE STAPPEN MOET IK ONDERNEMEN OM MIJN AUTO IN SPANJE IN TE SCHRIJVEN? HOEVEEL KOST DIT?

Om uw auto in te schrijven, dient u zich aan te bieden bij de instantie "La Jefatura provincial del trafico" van de plaats waar u woont. Een autotaks van ongeveer € 85 (voor een gemiddelde auto) per jaar zal toegepast worden.

MIJN PAND VERHUREN

KAN IK EEN APPARTEMENT OF HUIS KOPEN MET HET OOG OP VERHUUR?

Natuurlijk! Stel dat Spanje een ongekende crisis zou meemaken, dan moet u weten dat de verhuurmarkt voor korte verblijven intact blijft! Spanje is tot op de dag van vandaag nog steeds 1 van de 3 meest bezochte bestemmingen.

U kan dus besluiten om in Spanje te investeren met het oog op de verhuur van het aangekochte pand, of een periode vastleggen waarin u zelf uw appartement/huis bewoont, en de resterende tijd uw pand verhuren.

Bovendien is Zapinvest de enige Belgische groep die een filiaal bezit, nl. Zapinvest Holiday, dat panden beheert met het oog op verhuur, op een hele flexibele manier, en dit met ons eigen team en zonder tussenpersonen.

Kan u mij helpen om mijn pand te verhuren? Natuurlijk, dankzij onze kantoren ter plaatse, wij hebben zelfs een 'speciale divisie' (onder andere) voor het verhuurbeheer van panden. Wij helpen u trouwens, op een heel flexibele manier, bij het verhuren van uw pand.

Het systeem dat wij opgezet hebben, laat de eigenaar toe om gebruik te maken van een groot deel van onze dienstverlening, o.a. schoonmaak van het pand, wassen van huishoudlinnen (beddengoed en handdoeken), transfers naar de luchthaven, overhandiging van de sleutels, administratieve opvolging van klanten, toeristische informatie, ...

Dit exclusief beheer, eigen aan Zapinvest, is voorbehouden voor de klanten die hun pand gekocht hebben met de tussenkomst van Zapinvest.

HOE KAN IK MEER TE WETEN KOMEN OVER UW VOORWAARDEN M.B.T. BEHEER EN UW CONTRACTEN?

Aarzel niet om ons te contacteren via e-mail of via de telefoon op het nummer 0471/22.07.37. Wij zullen u met plezier te woord staan en uw vragen beantwoorden.

WELKE DIENSTEN BIEDT ZAPINVEST AAN VIA ZAPINVEST HOLIDAY?
 • Eigendomsbeheer
 • Verhuurbeheer (plaatsbeschrijving, overhandiging van de sleutels, bijstand aan de huurders, ...)
 • Administratief en juridisch beheer
 • Verkoop en installatie van meubelpakketten
 • Wasdienst
 • Schoonmaak aan het begin en einde van een verblijf
 • Transfers luchthaven/pendeldiensten
 • Renovatiewerken/diverse werken (aanvraag offerte/opvolging van de werken)
 • Aansluiten sateliet/WiFi
 • Binnenhuisinrichting
 • Verstrekken van toeristische informatie

Zapinvest © 2021 | Grand'Route 3, 4360 Oreye/Oerle | IPI-nummer 508 272 | Algemene voorwaarden | Privacybeleid