Zapinvest Login

Fiscaliteit
BELASTINGEN

Fiscaliteit

België en Spanje hebben een dubbelbelastingverdrag ondertekend, Belgische kopers worden dus geen 2 keer belast.
De belastingen moeten in Spanje betaald worden (zie rubriek kosten).
Daarentegen is het wel verplicht om uw eigendom aan te geven in uw belastingaangifte.

BELASTINGAANGIFTE IN SPANJE

ROERENDE VOORHEFFING

De onroerende voorheffing schommelt in het algemeen tussen € 300 en € 700.

Net zoals in België, wordt u 1 keer per jaar uitgenodigd om deze voorheffing te betalen.

BELASTING VAN DE NIET-VERBLIJFHOUDERS

De belasting van niet-verblijfhouders bedraagt 19% van 1,1% van de kadastrale waarde van het pand. Bijvoorbeeld voor een pand met een kadastrale waarde van € 100.000, bedraagt de belasting van niet-verblijfhouders € 209 (hetzij 19% van € 1.100). OPGELET: de aangifte van de belastingen van niet-verblijfhouders is een spontane aangifte, u zal geen uitnodiging tot betaling ontvangen. Het attest kan opgemaakt worden door de tussenkomst van het advocatenbureau, de syndicus van de residentie of zelfs door het ZAPINVEST-team.

BELASTINGAANGIFTE IN BELGIË

Sinds 2018 is de wetgeving op dit gebied gewijzigd en vereenvoudigd.

Voor een pand gebouwd voor 1994, moet u een bedrag gelijk aan 2% van de kadastrale waarde van uw Spaans onroerend goed (valor catastral) aangeven. Voor een pand gebouwd na 1994, moet u 1,1% van deze waarde aangeven.

U vindt deze waarde op het IBI-betaaldocument (Impuesto sobre Bienes Inmuebles of "kadastraal inkomen") dat u elk jaar in Spanje ontvangt. Deze "inkomsten" zijn in België volledig vrijgesteld van belasting, maar kunnen door het mechanisme van de progressiviteitsreserve de belastingdruk op andere inkomsten van Belgische oorsprong licht verhogen.

Door dit bedrag te vermelden, zou uw belasting in België niet aanzienlijk mogen verhogen en vermijdt u een kennisgeving van rectificatie van de aangifte van de inkomstenbelasting, met alle ongemakken van dien die dit document kan veroorzaken.

Indien u getrouwd bent en jullie samen het pand hebben gekocht, vindt u hier hoe de verdeling van aan te geven bedragen in uw belastingaangifte berekend wordt:

  • Indien het pand door een echtpaar wordt aangekocht, zonder vermelding van een bepaald aandeel in de aankoopakte, dan zal het aan te geven bedrag, ongeacht het huwelijksstelsel van de echtgenoten, voor elke echtgenoot afzonderlijk de helft van het totale bedrag zijn.

  • Indien de aankoopakte een specifiek aandeel vermeldt voor elke echtgenoot afzonderlijk, dan zal de verdeelsleutel gebruikt worden om de respectievelijk aan te geven bedragen te berekenen.

Waar moet ik de huurinkomsten van mijn tweede verblijf in Spanje aangeven?
Vermeld de brutoverhuuropbrengst/de huurwaarde (fictieve huur):

  • Kader III

  • Rubriek B2

  • Subrubriek "a"

Voor meer informatie kunt u ook de verklarende SPF-brochure raadplegen.

Voor meer informatie over de aankoopkosten en de jaarlijkse kosten, klik hieronder :

Zapinvest © 2021 | Grand'Route 3, 4360 Oreye/Oerle | IPI-nummer 508 272 | Algemene voorwaarden | Privacybeleid